Přihlašování do nultého ročníku Global Teacher Prize Czech Republic 2017 bude spuštěno 1. 6. 2017. Nominovat svého kandidáta však můžete již nyní!
Zjistit více »

O ceně „Global Teacher Prize Czech Republic“

Global Teacher Prize

Global Teacher Prize (GTP) je cena, kterou se každoročně oceňuje mimořádný učitel planety. Důraz při výběru těch nejlepších je kladen nejen na odbornost, ale také angažovanost, zaujetí, mimoškolní aktivity a snahu o zvyšování prestiže učitelského povolání. Cena v hodnotě 1 milion USD má upozornit na důležitost a nepostradatelnost učitelské profese a zároveň být uznáním pro samotné učitele.

Mezinárodní cenu GTP pořádá britská soukromá nadace Varkey foundation.

Více o nadaci Varkey foundation »

Varkey foundation

Nadace Varkey Foundation byla založena v roce 2010 a sídlí v Londýně. Jejím zakladatelem je Sunny Varkey, vlastník soukromých škol GEMS Education. Nadace působí především v oblasti vzělávání akademických pracovníků a jejím cílem je podpora učitelské praxe, zlepšení přístupu ke vzdělávání znevýhodněných dětí v rozvojových zemích, výzkumná činnost a osvětová politika. Světovými partnery Varkey Foundation jsou UNESCO, UNICEF, Clinton Global Initiative a další.

Více o ceně Global Teacher Prize »

Více o ceně Global Teacher Prize

První ročník ceny The Global Teacher Prize byl vyhlášen v roce 2014 jako reakce na výsledky analýzy Global teacher Status Index zohledňující postavení učitelů a hodnotící prestiž učitelské profese, která proběhla v roce 2013 ve 21 zemích světa (včetně ČR). V analýze byly mimo jiné zohledněny platy učitelů, postoj studentů k jejich učitelům a názory respondentů na vzdělávací systém v jejich zemi. Byl to první pokus o srovnání postavení učitelů ve světě. Díky této analýze se prokázalo, že prestiž učitelské profese celosvětově upadá. Jako reakce na tuto skutečnost a v souladu se snahou o zlepšení této situace byla založena GTP.

Nedostatek vzdělání je hlavním faktorem mnoha sociálních, politických, hospodářských a zdravotních problémů, kterým čelí dnešní svět. Vzdělání má pozitivní vliv na snižování chudoby, předsudků a konfliktů a zásadně ovlivňuje naši budoucnost.

Cílem nadace VF je změnit úhel pohledu, jakým je celosvětově nahlíženo na učitele.

V porotě GTP jsou zastoupeni státní úředníci, učitelé, akademici, novináři, podnikatelé a vědci z celého světa. Sdílejí podobný cíl – sami se angažují se v oblasti vzdělávání a uvědomují si důležitost a přínos učitelské profese. Na spravedlivý a transparentní proces hodnocení a odborného výběru dohlíží PwC.

Patronát nad cenou GTP má Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister, and Emir of Dubai.

GTP má pozitivní efekt jak na lokální, tak na celosvětové úrovni. V prvním roce se ceny zúčastnilo 5000 účastníků z 127 zemí světa, což zaznamenalo velký mediální ohlas. Jedním z podporovatelů ceny je její veličenstvo jordánský král Rania Al Abduallah , Bill Clinton, Tony Blair a Kevin Spacey.

Global Teacher Prize Czech Republic

Jsme přesvědčeni, že i čeští učitelé se mohou poměřit s globálními standardy učitelské profese a zaslouží si své ocenění.

Proto jsme se v rámci iniciativy Učitel, povolání snů rozhodli vytvořit národní verzi ceny – Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR). Oficiálním partnerem Varkey foundation pro pořádání GTP CR je obecně prospěšná společnost EDUin. Dalšími partnery ceny Global Teacher Prize 2017 jsou iniciativy Učitel naživo, Otevřeno a TOŠ.

Pomozte nám najít ty nejlepší učitele, abychom se od nich mohli inspirovat. Nominujte svého známého, kolegu, podřízeného, nadřízeného či sebe do nultého ročníku Global Teacher Prize Czech Republic!

Cenu je možné realizovat za laskavé podpory Nadace Karla Janečka.

Více o ceně Global Teacher Prize Czech Republic »

Ceny Global Teacher Prize Czech Republic se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, bude hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Ty nejlepší pak vybere nezávislá odborná porota v čele s prof. Vladimírou Spilkovou.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne na konci září 2017.

Vítěz obdrží 50.000,- Kč a třem nejlepším finalistům pomůžeme s přihlášením do mezinárodní ceny GTP.

V roce 2017 proběhne nultý ročník ceny GTP CR, ve kterém budou optimalizována kritéria i způsob výběru a vyhledávání kandidátů. První ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic se uskuteční v roce 2018.

Harmonogram

25. dubna až 30. června
Přijímání nominací do nultého ročníku GTP CZ 2017.

1. června až 31. července
Přijímání přihlášek do nultého ročníku GTP CZ 2017.

13. srpna
Na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií výběr nejlepších 30 uchazečů.

20. srpna
Na základě podrobného prozkoumání jednotlivých přihlášek výběr 15 nejlepších.

3. září
Odborná porota společně vybere 7 semifinalistů.

4. až 15. září
Nejlepších 7 uchazečů bude pozváno na osobní pohovor, na základě kterého budou vybráni 3 finalisté.

15. září
Vyhlášení 3 finalistů.

18. až 22. září
Finalisty navštíví porota v místech jejich působení, vyhodnotí jejich práci ve třídách v praxi a vybere z nich vítěze.

25. až 30. září – bude upřesněno
Slavnostní vyhlášení vítěze nultého ročníku GTP CR 2017.

Kritéria

Uchazeči, kteří se přihlásí do Global Teacher Prize Czech Republic budou hodnoceni na základě propracované sady kritérií, která pomohou vybrat ty nejlepší z nich.

Při hodnocení bude odborná porota klást důraz především na:

  • doložitelná zlepšení studijních výsledků žáků
  • vytváření přenositelných inovativních forem výuky
  • pozitivní reference od žáků, kolegů, nadřízených i veřejnosti
  • spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí
  • aktivní účast v mimoškolních aktivitách zaměřených na propagaci učitelského povolání
  • podporu a motivaci stávajících i budoucích učitelů.

Podrobná kritéria pro přihlášení se do GTP CR 2017 budou zveřejněna 1. 6. 2017.

Porota

Naším cílem je, aby v porotě Global Teacher Prize Czech Republic byli zastoupeni renomovaní odborníci, kteří se angažují v oblasti vzdělávání a jsou respektovanými autoritami pro většinu učitelů. V rámci objektivity a vyváženosti usednou v porotě osobnosti z akademické sféry, soukromé sféry, státní správy i médií.

Předsedkyní poroty nultého ročníku Global Teacher Prize 2017 je prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Kompletní složení odborné poroty bude zveřejněno 1. 6. 2017.

O nás

Věříme, že naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé.

Chceme zvýšit prestiž učitelského povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k výkonu jejich profese. Proto jsme se v rámci Iniciativy Učitel, povolání snů rozhodli najít a ocenit ty nejlepší učitele základních a středních škol na území České republiky.

Inspirovali jsme se mezinárodní cenou Global Teacher Prize a roce 2017 pořádáme nultý ročník národní varianty této ceny – Global Teacher Prize Czech Republic.

Oficiálním partnerem pořadatele Global Teacher Prize, nadace Varkey Foundation, se stal EDUin. Dalšími partnery nultého ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2017 jsou iniciativy Učitel naživoOtevřeno a TOŠ.

Cenu můžeme realizovat za laskavé podpory Nadace Karla Janečka.

Nominovat kandidáta

Nominujte svého známého, kolegu, podřízeného, nadřízeného či sebe do nultého ročníku Global Teacher Prize Czech Republic 2017! Pro nominaci stačí uvést jen jméno a působiště nominovaného.

Nominovat

Kontaktujte nás

Máte dotazy či podněty k ceně Global Teacher Prize Czech Republic?

Kontaktujte nás na gtp@eduin.cz.